Ochrana súkromia

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE PROSTREDNÍCTVOM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA SÚ CHRÁNENÉ PRED ZVEREJNENÍM A POUŽITÍM TREŤOU OSOBOU. SÚ POUŽITÉ VÝLUČNE LEN PRE POTREBU ZASIELANIA OBJEDNANÉHO TOVARU A PRE KOMUNIKÁCIU SO ZÁKAZNÍKOM, NEBUDÚ ĎALEJ POSKYTOVANÉ TRETÍM OSOBÁM ANI INAK KOMERČNE VYUŽÍVANÉ PODĽA ZÁKONA č 122/2013 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Mordhaus.sk zbiera informácie o zákazníkovi v snahe zlepšiť zážitok z nakupovania, byť v styku s ním, poskytnúť mu všetky informácie o ponúkaných produktoch, službách a podpore. Cíti zodpovednosť narábať s vašími informáciami nanajvýš bezpečne, preto sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Prevádzkovateľa a sú po prihlásení Objednávateľa, respektíve kupujúceho poskytnuté aj pri jeho ďalšom nákupe. Údaje si môže Objednávateľ podľa aktuálneho stavu meniť po prihlásení. Vaše osobné informácie sa nepredávajú ani neposkytujú online iným spoločnostiam alebo tretím osobám.
Mordhaus.sk si od vas ako Objednávateľa pri registrácii alebo objednávke vyžiada vaše meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, email a v prípade platby platobnou kartou číslo karty. Tieto údaje sa neposkytujú žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby - meno a adresa na dodanie. Tieto údaje sa však vždy poskytujú jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.
Mordhuas.sk vám môže zasielať elektronickú poštu, ktorá sa týka potvrdenia objednávky, stavu objednávky alebo informácie o nových ponúkaných produktoch, službách, akciách a podpore.
Mordhuas.sk prijatím vašich osobných údajov prijíma váš súhlas na ich spracovanie v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch na dobu neurčitú a môžete ich písomnou formou alebo mailom kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu.