Kontakt

E-MAIL: shop@mordhaus.sk

SÍDLO A KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
MORDHAUS s.r.o.
Svätoplukova 21
82108 BRATISLAVA 2
IČO: 47486473
IČ pre DPH: SK2023912099
Spis: OS BA 1
Oddiel: SRO, Vložka č.: 93479/B